Onkruid in gazon kan het complete eindbeeld dat u voor ogen heeft verstoren. Onkruiden kunnen de overhand nemen in grasvelden en gazons en de sierwaarde van de grasmat omlaag halen.  Voor iedere actieve tuinliefhebber is er niets mooiers dan een strak en mooi groen gazon. Ondanks al uw aandacht en zorg die u besteed blijkt toch dat er allerlei onkruiden de overhand gaan nemen in uw gazon. Het gevolg wanneer er niets aan gebeurt zijn onkruid plekken in het gazon.

Om onkruid in gazon en grasvelden te verwijderen of te bestrijden zijn er verschillende methodes. Onkruid in gazon kan middels een mechanische of chemische manier worden verwijderd. In de meeste gevallen wordt er voor een chemische aanpak gekozen. Hierbij zal na behandeling de hoeveelheid onkruiden in het gazon sterk zijn afgenomen. Door de behandelde plekken opnieuw in te zaaien zal er binnen een aanzienbaren tijd weer een mooie groene grasmat zijn. Het bijhouden van deze manier van bestrijden is wel gewenst. Naast de chemische manier zijn er ook mechanische toepassingen die er voor kunnen zorgen dat het onkruid uit het gazon zal verdwijnen. Echter is het wel van belang dat er meer arbeid aan het gazon zal moeten worden verricht.

Onkruid in gazon verwijderen mechanisch.

Wanneer u kiest voor een mechanische manier van bestrijden dan moet

u denken aan verticuteren, beluchten of uitsteken van het onkruid in het gazon. Dit wordt ervaren als een zeer arbeidsintensieve en soms ook vervelende activiteit. Na het bewerken van de grasmat dient er zorg voor een goed herstel van het gazon te worden uitgevoerd. Aanbrengen van grond, bemesting en het inzaaien van de grasmat behoren tot de activiteiten. Aan deze wijze

Onkruid in gazon

Onkruid in gazon

zijn een paar nadelen. Er is niet direct een mooi resultaat zichtbaar (behalve wanneer u nieuwe graszode aanbrengt) en het is een zeer bewerkelijke activiteit.

Tip:

Zorg ervoor dat u voor het bestellen van de bestrijdingsmiddelen, voor het verwijderen van onkruiden in het gazon,  heeft vastgesteld om welke onkruiden het gaat! Sommige bestrijdingsmiddelen zijn zeer specifiek gericht op het verwijderen van slechts één soort onkruid!

In veel gevallen zijn de bestrijdingsmiddelen eenvoudig aan te brengen en het resultaat zal in de meeste gevallen zeer snel zichtbaar zijn. Tocht is het van groot belang hier zeer secuur mee om te gaan. De gevolgen van het onjuist toedienen kunnen schadelijk zijn voor overige planten in uw tuin.

Heeft u hulp nodig bij het maken van de juiste keuze? Neem dan contact op met een van onze medewerkers voor een gepast advies. Mailen kan ook! [email protected]

In onderstaand overzicht treft u middelen aan om het onkruid in het gazon te bestrijden. Wanneer u besluit één van deze middelen aan te schaffen wordt u doorgestuurd naar onze webwinkel.

Roundup kant en klaar extra: Is een kant en klaar product waar u onkruid soorten als klaver, weegbree en paardenbloemen mee doet verwijderen. Let wel op want dit product is geen selectieve onkruid bestrijder. Het onkruid en gras wordt vernietigd waar u het opbrengt. Als het onkruid verwijderd is dient u het de plek herstellen met grond en graszaad.

Roundup gel: is een  onkruidverdelger waar u gericht mee te werk kan gaan, u brengt de gel aan op het blad en het onkruid zal tot in de wortels worden verdelgd. Deze gel verwijderd alle soorten onkruid die andere onkruid bestrijdingsmiddelen niet aanpakken. Let wel op dat u de gel niet op het gras legt want het is niet selectief.

Roundup Kant En Klaar 5 Ltr Drukspuit: het voordeel van dit product dat alle compleet is en u gelijk te werk kan gaan. Deze drukspuit wordt vaak gebruikt voor u een gazon aan gaat aanleggen.